Podpora a možnosti čerpání dotací

Česká informační agentura životního prostředí
 • Jedná se o příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí ČR. Záměrem organizace je syntetický výzkum v oboru ekologie a péče o enviromentální prostředí a odborná pomoc výkonu státní správy ČR. Více informací na webových stránkách: www.cenia.cz
Slovenská agentúra životného prostredia, Národný projekt s názvom ”Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska ”
 • Záměrem tohoto projektu je poskytování podpory na implementaci prvků zelené infrastruktury na místní
  • Důležité terénní a zemní úpravy.
  • Dodání dřevin s koncentrací na vytváření ekosystémových služeb a podporu ekologických funkcí.
  • Stabilní a fixační prvky nebo opatření, které mají obranný charakter na podporu růstu určitých vegetačních prvků.
  • Implementace půdního substrátu, který je určen pro jednotlivé druhy dřevin.
  • Obrana půdního substrátu.
  • Výsadba dřevin.
 • O podpoře z finančních prostředků tohoto národního projektu je možné se dozvědět přímo na webových stránkách: www.zeleneobce.sk
Dalším významným programem, jež souvisí se Zelenou dohodou pro Evropu je Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Tento program se koncentruje na podnikatelskou sféru. Každopádně se program zaměřuje i na dotační výzvy, zaměřující se na snížení energetické náročnosti podnikatelských areálů a procesů, na posun k nízkouhlíkovému hospodářství nebo na lepší nakládání se zdroji.

Program má celkově šest priorit:
 • Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (10,2 miliard Kč).
 • Rozvoj digitální propojenosti (5 miliard Kč).
 • Podpora nízkouhlíkového hospodářství (27,2 miliard Kč).
 • Posilování výkonu firem v rámci sféry výzkumu, vývoje a inovací. Zároveň i podpora digitální transformace ve firmách (31,1 miliard Kč).
 • Podpora udržitelné mobility (1,9 miliard Kč).
 • Podpora lepšího nakládání se zdroji (3,9 miliard Kč).
EUCF
 • Jedná se o evropskou iniciativu na podporu měst a obcí (v rámci celé Evropy) a to při přípravě investičních konceptů k zrychlení investic do udržitelné energie (Asociace pro rozvoj infrastruktury c2019-2022d). Evropská obec, místní úřad, skupina obcí, skupina místních úřadů či místní veřejný subjekt, sdružující obce či místní úřady, které se snaží uskutečnit svůj ambiciózní akční plán pro klima a energetiku, mohou získat grant na rozvoj investičního konceptu. Více informací na webových stránkách: www.eucityfacility.eu
Pakt starostů a primátorů
 • Jedná se o největší hnutí na světě, jež se zaměřuje na místní energetická a klimatická opatření. V rámci sféry energetiky a klimatu spojuje tisíce místních samospráv, jež se dobrovolně zavázaly dodržovat cíle EU(cíle související s oblastmi energetika a životní prostředí) (Asociace pro rozvoj infrastruktury c2019-2022d). Více informací na webových stránkách: www.paktstarostuaprimatoru.euEU publicita
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY