Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy

Realizací projektu dojde ke zlepšení stávajícího systému plánování a řízení rozvoje území, a to prostřednictvím optimalizace procesů a postupů, posílením systému řízení a zlepšením strategického plánování rozvoje či zvýšením efektivnosti a transparentnosti fungování místní samosprávy. Nositelem projektu je Sdružení měst a obcí Východní Moravy (SMOVM).
 
Cílem projektu je zlepšení stávajícího systému plánování a řízení rozvoje konkrétních municipalit, a to prostřednictvím optimalizace procesů a postupů využívaných místní samosprávou, posílením systému řízení a zlepšenou koordinací strategického plánování rozvoje či zvýšením efektivnosti a transparentnosti.

Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007415
 
Termín realizace projektu     1. 6. 2018 - 31. 10. 2020
 
Rozpočet projektu                2 913 950 Kč
 
Výše dotace (95 %)               2 768 252,5 Kč
 
Výstupem projektu jsou zpracované dokumenty v podobě Koncepce využití přístupu Smart Governance pro zlepšení fungování místní samosprávy v Brumově-Bylnici, Slavičíně, Rožnově pod Radhoštěm, Lidečku, Starém Městě, Uherském Brodě a případové studie Zavádění principů Smart Governance v regionu východní Moravy.

Dokumenty zde:
Brumov-Bylnice
Slavičín
Uherský Brod
Staré Město
Rožnov pod Radhoštěm
Lidečko

Případová studie SMOVM

Dokumenty byly projdnány a schváleny valným shromáždění Sdružení měst a obcí východní Moravy.Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu ČR (10%)


 

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY