Vzděláváním k profesionalizaci veřejné správy v regionu východní Moravy

1) Název a číslo projektu
Vzděláváním k profesionalizaci veřejné správy v regionu východní Moravy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002947
 
2) Termín realizace projektu
1.1.2017 - 30.6.2018
 
3) Rozpočet projektu
2 061 000 Kč
 
4) Výše dotace (95 %)
1 957 950 Kč
 
5) Projekt je financován ze Sociálního evropského fondu (85%) a státního rozpočtu ČR.
 
6) Cíl a předmět projekty:
Projekt reaguje na vzdělávací problémy a potřeby zastupitelů obcí a zaměstnanců obecních úřadů, které jsou uváděny koncepčními dokumenty a byly současně identifikovány obcemi regionu východní Moravy. Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí, kompetencí a dovedností cílové skupiny ve čtyřech identifikovaných problémových oblastech. Tento cíl je naplňován prostřednictvím vzdělávacích aktivit realizovaných e-learningovou a kontaktní formou výuky.

Logo-OPZ-barevne.jpg

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY