Kompostování v obcích jižní Moravy

Realizací tohoto projektu dojde ke snížení množství odpadu o 84,68 t/rok. Bioodpad tvoří významnou část odpadů ve spádové oblasti, nachází se ve směsném komunálním odpadu, tvoří černé skládky nebo je pálen. Projekt přispěje ke zlepšení nakládání s bioodpadem a zároveň také k jeho následnému stoprocentnímu využití. 

 
Celkové způsobilé náklady: 929 038 Kč
Dotace EU: 789 682 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 139 356 Kč (15%)
 
Datum zahájení realizace projektu: 23.4.2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2021
 
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí východní Moravy

eu_flags2.png

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY