Digitální povodňové plány obcí Východní Moravy II

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002214

Předmětem podpory je úspěšná realizace projektu ve zpracování digitálních povodňových plánů pro obce Mořkov, Leskovec, Valašská Bystřice, Fryšták, Leskovec.
Realizací projektu bude 8861 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 5 obcí bude chráněno digitálním povodňovým plánem.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 457 380 Kč
Dotace EU: 388 773 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 68 607 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 31. 7. 2017
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 5. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí východní Moravy

eu_flags2.png

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY