Zahajujeme realizaci projektu přeshraniční spolupráce "Informační most česko-slovenské meziobecní sp

Sdružení měst a obcí Východní Moravy ve spolupráci s Trenčianskou regionálnou a rozvojovou agentúrou společně připravili projekt, jehož hlavním cílem je podpořit rozvoj společného informačního prostoru na obou stranách česko-slovenské hranice. Realizace projektu bude probíhat od 1.9.2014 do 31.5.2015.
Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Slovenská republika - Česká republika 2007-2014.
Realizací projektu dojde k vytvoření informačního systému, který umožní mimo jiné využívání aplikací jako Sběrná místa pro tříděný odpad, aplikace Strategického plánování, či E-learning pro další vzdělávání.
Součástí realizace projektu je organizace workshopů na české a slovenské straně se zaměřením na vzdělávání v oblasti přeshraniční spolupráce, dotačních titulů, využití moderních technologií v praxi, strategického plánování a dalších.
Cílovou skupinou projektu jsou zástupci veřejné správy, samosprávy a obyvatelé regionu. 
Věříme, že projekt bude mít očekávané přínosy a těšíme se na spolupráci a setkání při plánovaných aktivitách, o kterých Vás bude průběžně informovat.

Zpráva zde
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY